Žádost o členství zašlete na adresu Česko-arménská smíšená obchodní komora, Olšanská 3, Praha 3, 130 00.

Žádost bude projednána na nejbližší členské schůzi ČASOK a v termínu do 30 dnů od přijetí obdrží zájemce o členství písemnou zprávu.

Bližší informace obdržíte u tajemníka komory pro zahraniční záležitosti Mgr. Ivany Tilkeridu na tel.: + 420 601 338 720 .

Nedílnou součásti přihlášky je výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list.

Žádost o členství ve formátu DOC ke stažení zde.

Žádost o členství ve formátu PDF ke stažení zde.