Zoznam uzavretých zmlúv medzi Českou republikou a Arménskom

 • Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku Jerevan, 06.07.2008
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o letecké dopravě Jerevan, 17.05.2010
 • Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Arménské republiky o vojenské spolupráci – Jerevan, 26.03.2010
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci Praha, 30.1.2014
 • Memorandum o spolupráci v celních záležitostech mezi Generálním ředitelstvím cel České republiky a Státním daňovým a celním výborem Arménské republiky – Praha, 30.1.2014
 • Společné prohlášení o záměru spolupráce v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem ochrany přírody Arménské republiky Praha, 30.1.2014
 • Memorandum o záměrech spolupracovat v oblasti předcházení a likvidace mimořádných událostí, požární ochrany a ochrany obyvatelstva mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem pro mimořádné situace Arménské republikyPraha, 30.1.2014
 • Memorandum o vzájemném porozumění mezi vedením Karlovarského kraje a vedením Vajoc dzorské oblasti o obchodně-ekonomické, humanitární a kulturní spolupráciPraha, 31.1.2014
 • Memorandum o porozumění mezi Moravskoslezským krajem a Armavirským krajemPraha, 31.1.2014
 • Memorandum o spolupráci mezi Krkonošským národním parkem a Národním parkem DilijanPraha, 31.1.2014
 • Dohoda mezi Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. a Arménskou exportní pojišťovací agenturouPraha, 31.1.2014
 • Memorandum o porozumění mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR a Asociací podnikatelů ve stavebnictví Arménské republikyPraha, 31.1.2014