Dne 25. dubna proběhlo v konferenčních prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 1 “Česko-arménské Business Fórum”. Business fórum se uskutečnilo při příležitosti 2. zasedání česko-arménské mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci.

Spolu s arménskou delegací, vedenou náměstkem ministra ekonomiky Republiky Arménie Gareginem Melkonyanem, do Prahy přijeli také zástupci arménských firem, kteří mají zájem o navázání spolupráce s českými partnery. Českou stranu během zasedání zastupoval náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimír Bärtl.

V rámci business fóra vystoupili také velvyslanec Republiky Arménie v Praze p. Tigran Seiranyan a velvyslanec České republiky v Jerevanu p. Petr Mikyska. Ve druhé části business fóra byly představeny Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k., zastoupená výkonným ředitelem Františkem Masopustem, Fond rozvoje Arménie, zastoupený Haykem Mirzoanem a Česko-arménská smíšená obchodní komora, kterou zastupovala výkonná ředitelka pro Českou republiku Mgr. Ivana Tilkeridu.

Záverečná část business fóra byla zasvěcena B2B setkáním. Kromě vedení komory se business fóra zúčastnili také někteří členové komory. Zájem byl především o setkání se zástupci energetických společností, stavebních firem a s předtaviteli Obchodně-průmyslové komory Republiky Arménie. Výsledkem jednání byla celá řada zajímavých podnětů pro budoucí spolupráci a ekonomický rozvoj.

26. dubna 2016 následovalo plenární zasedání komise. V rámci plenárního zasedání došlo ke shrnutí možné spolupráce v jednotlivých oblatech, ke srovnání vývoje od 1. zasedání a v závěru byl oběma náměstky podepsán protokol o hospodářské, průmyslové a vědecko-technické spolupráci mezi Českou republikou a Arménií.