Kulturní spolupráce

 • pořádání společných kulturně společenských akcí
 • asistence při podpoře turismu se zaměřením na podporu vzájemného poznávání kultur

 

Podpora vzájemného vědeckého rozvoje a spolupráce

 • na univerzitní úrovni
 • na úrovni vědecko-technických parků

 

Obstarávání a poskytování informací o

 • obchodních příležitostech,
 • zvyklostech a zvláštnostech obchodních vztahů
 • kulturních specifikách regionů

 

Pomoc při získávání obchodních kontaktů

 • zajištění obchodních jednání při podnikatelských misích, včetně tlumočení apod..
 • asistence při účastech na veletrzích pro import i export, včetně komplexních informací o těchto akcích

 

Podpora vzájemných obchodních styků

 • pořádání akcí k propagaci Arménské republiky v České republice a naopak,
 • podpora aktivit směřujících k prohloubení vzájemné spolupráce.