Česko-arménsko-slovenská obchodní komora (ČASOK) je nevládní organizace, která byla založena s cílem obnovit jméno českých a slovenských firem a výrobků na arménském trhu a prezentovat arménské výrobky na českém a slovenském trhu.

Komora se zaměřuje na vztahy na poli businessu a obchodu v rámci výměny B2B, G2G i G2B, a to zejména v kontextu vzrůstajícího potenciálu vzájemné spolupráce a zájmu českých a slovenských společností. Arménie vstoupila počátkem roku 2015 do Celní unie společně se státy Rusko, Bělorusko a Kazachstán. Otevírá se zde spousta příležitostí pro české podnikatele v oblasti obchodu a reexportu do zemí střední Asie a Ruska. Důležité je zmínit, že Arménie má také zájem dovážet do ČR řadu komodit.

Cílem a prvořadým úkolem v činnosti Česko-arménsko-slovenské obchodní komory je především poskytování širokého spektra služeb, které umožní zájemcům snadnější vstup do ekonomiky Arménské republiky a poskytne informace, které mohou mít vliv na jejich úspěšné působení.