• Účast na seminářích Česko-arménské obchodní komory, networking, a setkání B2B
 • Rozvoj všestranného vzájemného obchodu mezi českými a arménskými podnikatelskými subjekty
 • Přístup k obchodním kontaktům pro vývoz, společné podnikání, aliance
 • Poradenství ohledně dovozu, vývozu, daňových a zahraničních investicí
 • Usnadnění mezinárodního obchodu a přístupu na trh prostřednictvím našich zahraničních partnerů
 • Snazší setkávání s vládními úředníky a investory v Arménii a ČR
 • Účast na obchodních jednáních s obchodními delegacemi v zahraničí
 • Obchodní dotazy, obchodní příležitosti, veřejné zahraniční zakázky
 • Bezplatné poskytnutí prostor Komory na 1-3 dny v roce pro obchodní jednání.
 • Zveřejnění zprávy/ informace na webových stránkách komory (1x měsíčně)
 • Aktuální informace o dění v komoře rozesílané příležitostně
 • Prezentace Vaší společnosti na našem webu v sekci Členové
 • Prezentace Vaší společnosti jako člena komory na našem LinkedIn profilu
 • Zajištění kontaktů na obchodní komoru, ministerstva, zájmové společnosti a jiné veřejné instituce
 • Účast na pracovních obědech, sportovních a kulturních akcích a seminářích pořádaných komorou včetně zahraničních podnikatelských misí a obchodních jednání za režijní ceny.

Pro reference Česko-arménské smíšené obchodní komory, prosím, kontaktujte obchodní oddělení příslušných ambasád v České republice a Arménií.