Jak se stát členem Česko-arménské smíšené obchodní komory?

Členem Česko-arménské smíšené obchodní komory se mohou stát:

  1. české nebo arménské firmy (právnické osoby)
  2. jednotlivci (fyzické osoby)

 

Zájemce o členství:

  • Vyplní žádost o členství, seznámí se Stanovami komory. Žádost o členství najdete zde.
  • Vyplněnou žádost zájemce pošle poštou nebo elektronicky k rukám předsedy (viz Kontakty).
  • Předseda předloží přihlášku na prvním jednání členské schůze bezprostředně následujícím po podání žádosti.
  • Členská schůze rozhodne o přijetí zájemce za člena a o této skutečnosti zájemce o členství písemně vyrozumí ve lhůtě 30 dnů ode dne konání členské schůze, na které bylo rozhodnutí přijato.
  • Členství nabývá platnosti dnem přijetí členského příspěvku na účet komory.

 

Výše členských příspěvků pro rok 2016:

   Příspěvek pro rok 2016       Snížený příspěvek pro rok 2016  

(při vstupu do 31.1.2016)

Podnik (více než 250 zaměstnanců) 25.000,- Kč 17.500,- Kč
Podnik (od 50 do 249 zaměstnanců) 20.000,- Kč 14.000,- Kč
Podnik (od 10 do 49 zaměstnanců) 15.000,- Kč 10.500,- Kč
Podnik (do 10 zaměstnanců) 10.000,- Kč 7.000,- Kč
Fyzické osoby 5.000,- Kč  3.500,- Kč

 

Právnické a fyzické osoby, které byly přijaty za členy komory ČASOK v období II., III. nebo IV. čtvrtletí běžného roku, hradí částku za celoroční členský poplatek.

Pro členy platí řada výhod,  přičemž členové ČASOK mají nárok na služby zdarma a nebo se slevou.