Seznam uzavřených smluv mezi Slovenskou republikou a Arménií

  • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov. Platnosť od 04.12. 1996 
  • Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Arménskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry. Podpísané 26.09. 2008
  • Medzivládna dohoda o leteckých službách. Platnosť od 03.12. 2011
  • Dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Arménskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva. Platnosť od 01.07. 2013
  • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností. Platnosť od 01.09. 2015
  • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o zákazedvojitého zdanenia. Platnosť od 13.01. 2017
  • Memorandum ministerstiev zahraničných vecí o spolupráci v oblasti európskej integrácie. Podpísané 18.03. 2010

***

Príprava zmluvných dokumentov:

  • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o podpore a ochrane investícií
  • Dohoda medzi ministerstvom hospodárstva SR a ministerstvom ekonomiky AM o založení Zmiešanej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu