Česká exportní politika

Dne 28.ledna 2016 se za účasti zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a prezidenta České republiky Miloše Zemana zúčastnil předseda komory Bc. Radek Kubíček, MBA konference pod názvem “Česká exportní politika”, která proběhla v ČNB. Naše komora byla vyzdvihnuta v rámci panelové diskuse za aktivitu, kde se snaží českým exportérům usnadnit vstup na arménský trh.

Členská schůze 5.1.2015

Dne 5. ledna 2015 probhěla v Praze v sídle komory členská schůze Česko-arménské smíšené obchodní komory. Členům komory byla představena Zpráva o činnosti komory za rok 2015 a plány na rok 2016. Na programu bylo také schválení žádostí o členství v komoře. Oba zájemci – společnost CHOVSERVIS a.s. a EGP INVEST, spol. s r.o., byli přijati za členy. Zápis z jednání členské schůze a Zpráva o činnosti komory za rok 2015 jsou ke stažení v sekci Zápisy z jednání.